• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Lista branilaca po službenoj dužnosti

  Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-Do kantona je 25.01.2011. godine objavilo Listu branilaca po službenoj dužnosti na području Ze-Do kantona. Istog dana prestala je da važi Lista branilaca po službenoj dužnosti od 16.06.2009. godine.
  967 PREGLEDA

  Pravna pomoć

  25.08.2009.

  Općinski sud u Zavidovićima nije ovlašten pružati pravnu pomoć strankama u postupku pred sudovima.
  Ukoliko ipak trebate stručnu pravnu pomoć možete se obratiti dole navedenima.

  Advokati sa područja Općine Zavidovići ili Ze-Do kantona

  Kantonalni zavod za pravnu pomoć
  Kočevska čikma br.1       
  Tel/Fax: 032/407 792

  Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica
  Mejdandžik br.9 
  Tel/Fax 032/402-049
  e-mail: cenppz@bih.net.ba
  web: http://www.cenppz.org.ba

  Udruženje žena Medica, Zenica
  Krivače 40 
  Tel:032/463-920
  Fax.032/463-924
  e-mail: medica1@bih.net.ba 
  web: http://www.medica.org.ba 

  616 PREGLEDA

  Lista advokata

  25.08.2009.
  Lista advokata čije kancelarije su smještene na području Zeničko-dobojskog kantona

  Lista notara na području ZE-DO kantona

  25.08.2009.

  Lista notara na području ZE-DO kantona
    
  29.06.2009.

  Notari vrše obrade isprava poput: regulisanja imovinskih odnosa bračnih i vanbračnih drugova, raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica, pravne poslove oko prenosa i sticanja vlasništva i drugih prava nad nekretninama.

  Notari, također vrše obradu svih osnivačkih akata privrednih društava, zatim poslove potvrđivanja i ovjeravanja prijepisa i rukopisa i drugih dokumenata.

  Radno vrijeme notara je svakim radnim danom od 7,30 do 16 sati.

  Sjedište notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu, ul. Skenderija 52/1.

  Tel. 033 222-115; 033-222-116
  Fax. 033-222-117
  e-mail: notarskakom.fbih@bih.net.ba

  592 PREGLEDA
  • 1 - 4 / 4
  • 1