• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Sekretar suda

  08.01.2020.
  911 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Sekretar suda Mario Širić
 • Službenici i namještenici zaposleni u Općinskom sudu u Zavidovićima

  24.08.2009.

  U Općinskom sudu u Zavidovićima su u radnom odnosu:

  U sjedištu suda u Zavidovićima:

  Sekretar suda:
  Širić Mario

  Šef ZK ureda:

  Viši samostalni referent za računovodstveno - materijalne poslove:
  Kalabić Mediha

  Viši referent za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT):

  Viši referent za operativno - tehničke poslove (sudski asistent - daktilograf):
  Keserović Nermina
  Ćosić Mirsada
  Čahtarević Halima
  Kovačić Azra
  Hasičić Senada
  Klis Elvira

  Mustafić Amra
  Saletović Dijadema
  Parlić Kadrija
  Fojnica Fatima

  Viši referent za upravljanje predmetima - upisničar:
  Mehanović Zdenka
  Starčević Zahida
  Šabanović Ešrefa

  Viši referent za unos dokumenata - upisničar:
  Muratović Fadila

  Viši referent za upisnik i izvršenje prekršajnih sankcija - upisničar:
  Bašić Midhat

  Viši referent za administratovno - tehničke poslove - sudski izvršitelj:
  Karajbić Rasim
  Mahmić Hajrudin

  Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno - knjižni referent):
  Herić Zehra

  Viši referent za administrativno - tehničke poslove i za prijem i otpremu pošte:
  Mrđanović Amira

  Spremačica radnog prostora:
  Ćatić Azra

  U odjeljenju suda u Maglaju:

  Viši referent za operativno-tehničke poslove (sudski asistent - daktilograf):
  Mehinagić Fahrija
  Mušinović Edhema
  Kruško Sanijela

  Viši referent za upravljanje predmetima - upisničar:
  Elvira Tursić

  Viši referent za unos dokumenata - upisničar:
  Šabanović Maida

  Viši referent za upisnik i izvršenje prekršajnih sankcija - upisničar:
  Saletović Šejla

  Viši referent za administrativno - tehničke poslove - sudski izvršitelj:
  Mahmić Mujo

  Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno - knjižni referent):

  Mujanović Đemka

  Mrahorović Lejla

  Viši referent za administrativno - tehničke poslove u ZK odjeljenju  (ZK asistent):
  Enida Bašić

  Spremačica radnog prostora:
  Alma Osmanhodžić


  Svakog od gore navedenih a zaposlenih u sjedištu suda u Zavidovićima  možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate

  1056 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1