• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Šta je zemljišna knjiga i od čega se sastoji

  ZEMLJIŠNA KNJIGA je službeni registar stvarnih prava na nekretninama i drugih prava.

  Zemljišna knjiga u bosansko-hercegovačkom pravnom sistemu, dakle, označava evidenciju vođenu elektronskom i ručnom obradom podataka o pravnom stanju nekretnina mjerodavnim za pravni promet. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su Općinski sudovi.

  Zemljišna knjiga se sastoji od:
  1. glavne zemljišne knjige
  2. zbirke isprava
  3. pomoćnih registara.

  Glavna zemljišna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. Glavna zemljišna knjiga se vodi za jednu katastarsku općinu.

  Za jedan zemljišnoknjižni sud vodi se jedinstvena zbirka isprava, koja se sastoji od izvornika, otprava izvornika ili ovjerenih prijepisa isprava na osnovu kojih je izvršen upis u zemljišnu knjigu. Zbirka isprava se čuva trajno i odvojeno od glavne knjige.

  Pomoćni registri su registar vlasnika, registar parcela i dnevnik.

  750 PREGLEDA

  Kome su dostupni podaci upisani u zemljišnim knjigama

  Zemljišna knjiga je javna knjiga i podaci koji se nalaze u zemljišnoj knjizi dostupni su svim zainteresovanim licima.

  Jedan od najčešćih zahtjeva upućen prema zk uredima je izrada zemljišnoknjižnog izvadka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnine, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sječe šuma, i sl.

  Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna za koju katastarsku česticu traži podatke, te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica. Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće pronaći te podatke.

  To stranka može pročitati s nekog već poznatog pohranjenog dokumenta koji ima kod kuće (stari zk izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.).

  Ako takvog dokumenta nema, onda je potrebno potražiti pomoć katastra koji vode evidenciju o novom premjeru i u mogućnosti su da izrade identifikaciju parcele, koja nam jasno pokazuje kojoj kč. novog premjera odgovara kč. starog premjera. Ako se radi o nekoj kč. koja je preuzeta u elektronsku bazu podataka zemljišnoknjižni izvadak se može odmah dobiti.

  Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na  stanu, onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasno vidi kad je stranka podnijela zahtjev za upis vlasništva.

  764 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1