• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  Obračunavanje i uplata sudske takse kojoj podliježe pismeno vrši se u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (Službene novine Ze-do kantona br. 12/09).

  Taksu plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.

  Lice može biti oslobođeno od plaćanja sudske takse kada je to pomenutim zakonom propisano.

  Taksa se plaća u gotovom novcu  a uplatnica se popunjava na slijedeći način:


  UPLATIO JE: ime, prezime i adresa fizičkog lica odnosno naziv i adresa pravnog lica koji su taksu obavezni uplatiti
  SVRHA DOZNAKE: Sudska taksa na predmet br....(navesti broj sudskog spisa-predmeta) ili sudska taksa za Uvjerenje
  PRIMALAC: Zeničko-dobojski kanton
  RAČUN PRIMAOCA: 1340100000001672
  IDENTIFIKACIONI BROJ: za fizičko lice JMBG a za pravno lice ID
  VRSTA PRIHODA: 722221
  OPĆINA: 102 (Općinski sud u Zavidovićima) ili 060 (Odjeljenje u Maglaju)
  OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE: 1606004
  POZIV NA BROJ: 0000000000

  • 1 - 1 / 1
  • 1