• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pisarnica

  Općinski sud u Zavidovićima – u sjedištu suda u Zavidovićima, kao i u Odjeljenju suda u Maglaju, implementirao je u cjelosti  CMS sustav, što omogućava brže i kvalitetnije upravljanje sudskim spisima a strankama u postupku je omogućeno da, uz korištenje jedinstvenog pristupnog koda, preko interneta pregledavaju sudske predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku.

   

  Sve informacije o sudskim postupcima stranke ili njihovi punomoćnici odnosno zakonski zastupnici  mogu dobiti i u pisarnici suda gdje mogu izvršiti i uvid u spis. Stranka mora zaposleniku pisarnice predočiti broj pod kojim se u CMS-u vodi spis odnosno stari broj spisa ukoliko već nema informaciju o novom CMS broju spisa.

   

  U pisarnici u sjedištu suda u Zavidovićima stranka može podnijeti i zahtjev za izdavanje uvjerenja o (ne)vođenju kaznenog postupka, također može izvršiti ovjeru  potpisa  koje će koristiti na području Bosne i Hercegovine  ako  ovjera nije u isključivoj nadležnosti notara.

  Pored navedene pisarnice u kojoj se nalaze predmeti zavedeni u CMS, u sudu se nalazi i pisarnica za izvršne predmete koji nisu ušli u CMS ( komunalni predmeti u kojima je postupak pokrenut na osnovu vjerodostojne isprave i predmeti povodom neplaćanja RTV takse) gdje stranka, njen zastupnik ili punomoćnik  može dobiti informaciju o toku tog sudskog postupka i mogu izvršiti uvid u spis.

   

  Također postoji pisarnica za prekršajne predmete u kojima stranka, njen punomoćnik ili zastupnik može dobiti informacije o prekršajnom postupku u kome učestvuje i izvršiti uvid u spis. U istoj pisarnici  mogu  podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja da u prekršajnom postupku nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, uvjerenje da u prekršajnom registru novčanih kazni nema duga po osnovu prekršaja .

   

  U pisarnici u odjeljenju suda u Maglaju može se izvršiti ovjera (apostile) dokumenata koji će se koristiti u inostranstvu ako se ta ovjera u stranoj zemlji zahtijeva.

   

   

  359 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1