Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Lista branilaca po službenoj dužnosti

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-Do kantona je 25.01.2011. godine objavilo Listu branilaca po službenoj dužnosti na području Ze-Do kantona. Istog dana prestala je da važi Lista branilaca po službenoj dužnosti od 16.06.2009. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravna pomoć

25.08.2009.

Općinski sud u Zavidovićima nije ovlašten pružati pravnu pomoć strankama u postupku pred sudovima.
Ukoliko ipak trebate stručnu pravnu pomoć možete se obratiti dole navedenima.

Advokati sa područja Općine Zavidovići ili Ze-Do kantona

Kantonalni zavod za pravnu pomoć
Kočevska čikma br.1       
Tel/Fax: 032/407 792

Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica
Mejdandžik br.9 
Tel/Fax 032/402-049
e-mail: cenppz@bih.net.ba
web: http://www.cenppz.org.ba

Udruženje žena Medica, Zenica
Krivače 40 
Tel:032/463-920
Fax.032/463-924
e-mail: medica1@bih.net.ba 
web: http://www.medica.org.ba 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista advokata

25.08.2009.

Lista advokata čije kancelarije su smještene na području Zeničko-dobojskog kantona


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista notara na području ZE-DO kantona

25.08.2009.

Lista notara na području ZE-DO kantona
  
29.06.2009.

Notari vrše obrade isprava poput: regulisanja imovinskih odnosa bračnih i vanbračnih drugova, raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica, pravne poslove oko prenosa i sticanja vlasništva i drugih prava nad nekretninama.

Notari, također vrše obradu svih osnivačkih akata privrednih društava, zatim poslove potvrđivanja i ovjeravanja prijepisa i rukopisa i drugih dokumenata.

Radno vrijeme notara je svakim radnim danom od 7,30 do 16 sati.

Sjedište notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu, ul. Skenderija 52/1.

Tel. 033 222-115; 033-222-116
Fax. 033-222-117
e-mail: notarskakom.fbih@bih.net.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh