Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

25.08.2009.

Obračunavanje i uplata sudske takse kojoj podliježe pismeno vrši se u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (Službene novine Ze-do kantona br. 12/09).

Taksu plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.

Lice može biti oslobođeno od plaćanja sudske takse kada je to pomenutim zakonom propisano.

Taksa se plaća u gotovom novcu  a uplatnica se popunjava na slijedeći način:


UPLATIO JE: ime, prezime i adresa fizičkog lica odnosno naziv i adresa pravnog lica koji su taksu obavezni uplatiti
SVRHA DOZNAKE: sudska taksa na predmet br....(navesti broj sudskog spisa-predmeta
PRIMALAC: Zeničko-dobojski kanton
RAČUN PRIMAOCA: 1340100000001672
IDENTIFIKACIONI BROJ: za fizičko lice JMBG a za pravno lice ID
VRSTA PRIHODA: 722221
OPĆINA:       102
OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE: 1606004
POZIV NA BROJ: broj sudskog spisa-predmeta


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh