Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Sekretar suda

08.01.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Sekretar suda Mario Širić

 

Službenici i namještenici zaposleni u Općinskom sudu u Zavidovićima

24.08.2009.

U Općinskom sudu u Zavidovićima su u radnom odnosu:

U sjedištu suda u Zavidovićima:

Sekretar suda:
Širić Mario

Šef ZK ureda:
Aličić Dino

Viši samostalni referent za računovodstveno - materijalne poslove:
Kalabić Mediha

Viši referent za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT):
Balaban Kolins

Viši referent za operativno - tehničke poslove (sudski asistent - daktilograf):
Keserović Nermina
Ćosić Mirsada
Čahtarević Halima
Kovačić Azra
Hasičić Senada
Klis Elvira
Osmić Hajra
Mustafić Amra
Saletović Dijadema
Parlić Kadrija
Fojnica Fatima

Viši referent za upravljanje predmetima - upisničar:
Mehanović Zdenka
Starčević Zahida
Šabanović Ešrefa

Viši referent za unos dokumenata - upisničar:
Muratović Fadila

Viši referent za upisnik i izvršenje prekršajnih sankcija - upisničar:
Bašić Midhat

Viši referent za administratovno - tehničke poslove - sudski izvršitelj:
Karajbić Rasim
Mahmić Hajrudin

Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno - knjižni referent):
Herić Zehra

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i za prijem i otpremu pošte:
Mrđanović Amira

Spremačica radnog prostora:
Ćatić Azra

U odjeljenju suda u Maglaju:

Viši referent za operativno-tehničke poslove (sudski asistent - daktilograf):
Mehinagić Fahrija
Mušinović Edhema
Kruško Sanijela

Viši referent za upravljanje predmetima - upisničar:
Elvira Tursić

Viši referent za unos dokumenata - upisničar:
Šabanović Maida

Viši referent za upisnik i izvršenje prekršajnih sankcija - upisničar:
Saletović Šejla

Viši referent za administrativno - tehničke poslove - sudski izvršitelj:
Mahmić Mujo

Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno - knjižni referent):
Mujanović Đemka

Viši referent za administrativno - tehničke poslove u ZK odjeljenju  (ZK asistent):
Gračić Senada

Spremačica radnog prostora:
Alma Osmanhodžić


Svakog od gore navedenih a zaposlenih u sjedištu suda u Zavidovićima  možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh