Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika

25.08.2009.

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika i njihovo postavljanje odnosno raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju općinskog suda u Zavidovićima.

Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH  („Sl. novine FBiH“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji za svako radno mjesto posebno.

Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05) a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji usaglašeni sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“ broj: 69/05)

Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa odredbom člana 37. st. 2.Zakona o sudovima u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 38/05 i22/06) daje Federalni ministar pravde.

Prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika vrši predsjednik suda i to državnih službenika nakon provedene procedure  utvrđene Zakonom o državnoj službi u FBiH po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu, a namještenika po postupku i proceduri propisanoj Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH i to sa Liste kandidata koji ispunjavanju sve uvjete raspisanog oglasa (internog ili javnog).


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh