Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

 

Aktuelnosti

Javni oglas za daktilografa

Broj: 042-0-Su-15-000 525 Zavidovići, 02.09.2015. godine Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), članova 30. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 49/05) i čl. 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Zavidovićima,

02.09.2015.

Interni oglas za daktilografa

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni novine FBiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 49/05) i čl. 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Zavidovićima, predsjednik Općinskog suda u Zavidovićima objavljuje INTERNI OGLAS

29.07.2015.

Obavjest o usvojenim kriterijima/indikatorima 01.07.2015.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika

Dobro došli na web stranicu Općinskog suda u Zavidovićima. Na našoj stranici možete pronaći informacije o organizaciji, nadležnosti, rezultatima rada suda i drugim podacima potrebnim za ostvarivanje vaših prava.

01.07.2012.

više

Najava događaja
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Lista branilaca po službenoj dužnosti

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-Do kantona je po službenoj dužnosti...

24.03.2011.

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Pribavljanje informacija o predmetu

22.09.2009.

više